Qui sóc / Cursos / Llibre

 

GRUPS

Les classes en grup són la manera més eficaç d’aprendre i entrenar nous coneixements i habilitats físiques. Són ideals per aprendre a mantenir la calma (especialment en el contacte amb altres persones), moure’s en l’espai públic amb seguretat, comunicar-se clarament amb els altres, i millorar moltes habilitats físiques. És més fàcil recrear les situacions de la vida quotidiana i permeten més varietat en la pràctica. A més, l’aprenentatge en grup és més assequible econòmicament. En la meva opinió, els cursos en grup són la millor manera d’aprendre la majoria de les coses, si el temps i l’espai ho permeten.

 
Quina diferència hi ha entre els meus cursos d’autodefensa i altres?


1. Una perspectiva de gènere: La violència envers les dones té unes característiques diferents de la violència envers els homes. Aplicar la perspectiva de gènere ens permet saber on hi ha risc per a les dones i de quin tipus. Així, el podrem evitar millor o podrem prendre mesures per a protegir-nos. També hi ha diferències entre els homes i les dones físicament, però que no són exactament como imaginem, segons la cultura popular.

2. Treball amb la ment i el cos: Treballem amb la gestió de les emocions i la tensió o l’adrenalina per a poder aplicar millor els nostres coneixements en una situació real. Utilitzo els jocs de rol i els simulacres per a entrenar i per a practicar tot el què ensenyo: tant les eines comunicatives, com les tècniques físiques.

3. Treball amb la comunicació verbal, no verbal i l’espai personal: Amb aquestes eines, podem gestionar les situacions de perill per a què no es converteixin en situacions de violència física.

 
Puc ensenyar en castellà, català o anglès.

 
NIVELL I (16-20 hores)
 
Es tracta de desenvolupar un treball físic i emocional per entendre les situacions de conflicte. Intentem, doncs, que no arribin a la violència física. Si la violència física és inevitable, aprenem a resoldre aquestes situacions adequadament,seguint aquestes directrius:

    - Mantenir la calma (fins i tot en lessituacions difícils)

    - Com gestionar l'espai personal

    - Percebre correctament què passa al teu voltant

    - Escoltar la teva intuïció, pautes per avaluar les situacions i prendre una decisió respecte a què vols fer

    - Marcar i imposar els límits (amb la veu i amb el cos)

    - Lliurar-se de preses (per exemple, si t’agafen la mà, els cabells, etc.)

    - Enfocar i projectar la potencia física (donar cops)

    - Contraatacar,respondre a un atac o a una agressió física, de peu i a terra

 NIVELL II (12-16 hores)

Per cursar-lo, cal haver fet abans el nivell I. En aquest nivell aprofundirem en el treball del nivell I, i plantejarem algunes situacions més complexes.

En línies generals,aquest segon nivell inclou:

 
    - El repàs i perfeccionament de lestècniques del nivell I

    - Treball de respiració i alliberament per a poder cridar millor

    - Alguns cops i tècniques més complexes

    - Caure cap endavant i endarrere, i algunes tècniques noves per a lluitar a terra

    - Treball sobre la consciència de l’espai i com plantejar la supervivència, quan ens trobem amb més d’un agressor

    - Altres tècniques especials per a dos agressors o més

    - Gestió de l’adrenalina i la tornada a la calma
 

En aquest curs, a més de treballar el combat amb les companyes de classe, s’ocuparà de situacionsd’un i dos “agressors”, amb ús de proteccions.


CURS D'AUTODEFENSA LGBTIQ+(16-24 hores)

La filosofia és la mateixa que en els altres cursos, però l’enfocamentés específic, donades les característiques pròpies de les agressions homòfobes.
 

El treball sobre la consciència de l’espai, la comunicació visual i verbal és el mateix. Però el curs ofereix un marc teòric i pràctic específic per a les agressions homòfobes.  En la primera sessió, un advocat exposarà la situació social i legal de la violència homòfoba. Això ens serveix per a orientar i entendre exactament què s’ha de fer davant d’aquest tipus d’ agressions.


A partir de la composició concreta de la classe, treballem l’autodefensa física de la manera corresponent. Plantegem les diferències entre les dones i els homes respecte a la manera de lluitar. Les agressions homòfobes solen ser diferents d’altres tipus d’agressions, independentment de si les víctimes són homes o dones. En aquest tipus d’agressió és més freqüent, per exemple, que hi hagi una intenció de provocar verbalment, sense que necessàriament acabi en agressió física. En l’agressió homòfoba també és més freqüent l’agressió per part de més d’un agressor, tant en els casos d’ agressions a dones com a homes. En el curs també es contempla la millor manera d’ajudar a possibles acompanyants.


En aquest sentit, treballem els següents aspectes:
 

    - La comunicació visual, la distància entre les persones, el moment d’entrar en el contacte físic i la consciència de l’espai en general.

    - La comunicació amb la veu, marcar i imposar límits, parlar i cridar

    - Enfocar la potència física: donar cops, immobilitzar, empènyer

    - Conèixer els punts vitals i saber on donar cops

    - Coordinar la força física amb el moviment, utilitzar les parts del cos que estan lliures; com alliberar-se de diferents maneres d’agafar.

    - Augmentar la sensibilitat cap al moviment i la intenció d’altres persones

    - Aprendre sèries de moviments i a enfrontar-se a les situacions de lluita física

    - Aprendre a utilitzar l’espai i a sortir d’una situacióen la què hi ha més d’un agressor

 
INTRODUCCIÓ INTENSIVA A L’AUTODEFENSA PER A DONES (8 hores)
 
És un curs per tenir un primer contacte amb la defensa personal. S’aborden només les tècniques més bàsiques, fonamentals i senzilles per defensar-se, física i psicològicament, de les més típiques agressions envers les dones. L’èmfasi està en la importància de la posició física, el llenguatge no verbal i la veu, per a protegir-se en aquestes situacions. A nivell físic, només es simulen situacions de baralles quan estem de peu, i contra un sol agressor.

Tractarem els conceptes bàsics de la violència de gènere:

    - La importància de mantenir la calma i la base per fer-ho

    - La comunicació visual, la distància entre les persones, el moment d’entrar en contacte físic, la consciència de l’espai

    - La comunicació amb la veu, marcar i imposar límits, parlar i cridar

    - Enfocar la potència física: colpejar, donar un cop de peu

    - Conèixer els punts vitals i on colpejar

    - Coordinar la força física amb el moviment, utilitzar les parts del cos que estan lliures, alliberar-se quan t’han agafat la mà, el braç, els cabells, etc.

 AUTODEFENSA PELS ADOLESCENTS (18 hores)

Actualment, molts joves senten la necessitat de saber-se defensar i de sentir-se més segurs, físicament. És important dotar els i les joves d’aquestes eines en un context que afavoreixi la igualtat, la comunicació i la no violència, fomentant la seguretat i la confiança,sense provocar una ansietat innecessària. En aquest curs abordem els diferents tipus de violència que poden experimentar els nois i les noies, i les diferències i les semblances respecte a l’autodefensa segons el gènere percebut, la comunicació verbal i no verbal i les tècniques físiques d’autodefensa.      


En l’autodefensa pels adolescents tractem:
 

    - Els conceptes bàsics de la violència de gènere

    - La importància de mantenir la calma i la base per fer-ho

    - La comunicació visual, la distància entre les persones, el moment d’entrar en contacte físic, la consciència de l’espai

    - La comunicació amb la veu, marcar i imposar límits, parlar i cridar

    - Com gestionar les situacions de conflicte amb altres persones evitant la violència física, com evitar la escalada violenta d’una situació

    - El marc social i legal de l’autodefensa, com tractar i denunciar una agressió, el bullying i altres tipus de violència utilitzant els recursos socials

    - Enfocar la potència física: colpejar, donar cops de peu

    - Conèixer els punts vitals i on colpejar

   - Coordinar la força física amb el moviment, utilitzar les parts del cos que estan lliures i alliberar-se d’algunes de les maneres típiques d’agafar.

 Es tracta d’un curs teòric i pràctic, amb exercicis individuals, en parella i en grup. Fem jocs de rol i simulacres controlats. En els cursos de 16 hores o més, es fa una gravació a dins de la classe per a treballar amb la pròpia imatge i les tècniques apreses durant el curs, que després es destrueix sense guardar-ne còpia.

 PER EMPRESES: FEM AUTODEFENSA A LA FEINA. AUTOPROTECCIÓ EN L'ÀMBIT LABORAL

  Aquest curs està dissenyat per ensenyar a les persones a gestionar l'autoprotecció en l'àmbit laboral, sobretot per a persones que han de tractar amb el públic com a part de la seva tasca. Abordarem l'autoprotecció sempre amb una perspectiva de gènere, situant els conflictes i les agressions envers les persones dins d'un context social. Donem eines concretes per a augmentar la consciència de l'espai, la postura i la comunicació verbal i no verbal com a eines importants per a gestionar la seguretat física i emocional. Donem eines concretes físiques per a resoldre situacions de conflicte físic a un nivell molt bàsic empleant la mínima violència possible.

Tractem:

  - El context social de la violència de gènere, les característiques generals de la violència envers les persones, el seu marc social i legal i com hi intervé el gènere percebut de la "víctima".

- Com gestionar l'espai personal i la comunicació visual, abans del contacte físic

- Com funciona la comunicació verbal i com generar una resposta verbal ràpidament en cas d'un inici d'agressió

- Com gestionar el conflicte i les agressions verbals, els insults i crits, etc.

- Els límits de la defensa verbal, com gestionar les situacions en la ratlla de l'agressió física

- Accions senzilles per a protegir de la violència física i gestionar una agressió física en l'àmbit laboral amb la mínima violència.

- Com gestionar les posicions diverses d'una baralla física: com a víctima o persona que presencia una agressió. Com intervenir de la manera més segura i barallar-se el mínim imprescindible.

- Com defensar-se físicament al nivell bàsic.

- Els procediments sanitaris i legals bàsics després d'una agressió.

 AUTODEFENSA RESTAURATIVA (15-20 hores)

La autodefensa feminista implica una una visió de la violència de gènere que identifica com els papers que s’ens assigna dins del sistema patriarcal segons el nostre gènere, orientació sexual, etnicitat, classe social i capacitat física afecten a les nostres capacitats de defensar-nos i de dir “si” quan volem dir “si” i “no” quan volem dir “no”. També implica un compromís amb la justícia social i la sororitat. Entenem que el personal és polític i que les nostres respostes dins de les situacions del nostre dia a dia, amb els nostres privilegis i les nostres lluites, no són només individuals, sinó que també són col·lectives. La autodefensa feminista busca donar recursos físics i emocionals per a afrontar aquestes situacions diàries de violència masclista. En aquest taller, abordem concretament el procés de recuperació, de restauració dels nostres drets essencials, per a reafirmar les nostres bases per a defensar-nos dins del sistema patriarcal en que vivim. No és que ens recuperem un cop i ja està, però proposo exercicis i reflexions concrets, un procés per a ajudarnos a fer manteniment del nostre esperit de lluita i superació davant de la violència masclista. No treballarem només amb la reflexió sobre les nostres experiències traumàtiques en paraules, sinó que ens centrarem en el cos i les sensacions físiques relacionades amb aquestes experiències.

Tractem:

- la presa de terra i com descansar en més profunditat

-la consciència i gestió de les emocions

-gestionar els "gallets", les reaccions automàtiques fruïts del trauma

-gestionar la ràbia i millorar la capacitat de posar límits

-reafirmar la nostra capacitat de triar lo que si volem

- millorar la capacitat de comunicar-se, especialment per dir que "si" o que "no a quelcom

-millorar la percepció de les relacions i les dinàmiques, poder identificar els abusos

-l'autoestima

-la relació amb la natura i les altres persones

TRANSFORFEM (16 hores)

Aquest és un taller que faig conjuntament amb Eva Lleonart, Escriptora i Coach,  Màster en Programació Neurolingüística (PNL) i especialitzada en Escriptura Terapèutica i Coaching literari.

És una introducció a l'Escriptura Terapèutica com a eina de desenvolupament personal. Fem exercicis d'escriptura per a reorganitzar informació i emocions i obtenir un canvi de perspectiva.

En 4 sessions de 4 hores, abordem 4 aspectes de l'autodefensa: Mantenir la calma, gestionar l'espai físic, la comunicació verbal i el conflicte físic, i millorem la capacitat de gestió d'aquests 4 aspectes a través d'exercicis d'escriptura terapèutica i autodefensa.

És un taller pràctic interactiu, amb exercicis d'escriptura terapèutica i PNL (programació neurolingüística), jocs de rol, entrenament físic i l'ús controlat de situacions de simulacre. Per a més informació sobre Eva,

https://www.evalleonart.com/sobre-mi/

 AIKIDO (GRUP ESTABLE )

Aikido és una arte marcial en que intentem aprendre a gestionar els atacs de manera que l'agressor no ens faci mal, però també procurem fer-li el mínim mal possible. No busquem tant vèncer a l'agrsesor com aconseguir que abandoni la seva intenció d'atacar-nos. Per fer això, treballem per guiar-li la ment, lo que requereix entendre les situacions marcials i també milllorar la pròpia unificació de la ment i el cos.